PID FL3

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Behovsanalys

Att uppnå användbarhet

 • Analys
 • Design
 • Utvärdering

Usability: The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use.

 • Vem?
 • Vad?
 • Hur?

Vem?

 • Användare
 • Flera olika användare
 • Indirekta användare
  • Man är indirekt användare om man t.ex. ringer till kundtjänst, och de använder systemet med dina uppgifter (dvs du har data, det förs in av någon annan)
 • Beställaren / Kunden
 • Organisationen
 • "Den som betalar"
 • Målgruppsanalys
 • Användarkategorier och roller
 • Förkunskaper och preferenser
 • Prioritera!

Vad?

 • Nuvarande uppgifter
 • Nuvarande mål
 • Framtida mål
 • Framtida uppgifter
 • Verksamhetsanalys!

Kravinsamling

 • Fokusgrupp
 • Enkät
 • Intervju
  • Ostrukturerad - flytande samtal
  • Semi-strukturerad - frågeställningar i åtanke, flytande samtal
  • Strukturerad - Frågor som presenteras
 • Observation
 • Dagbok
 • Logg
 • Support
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda