GIS EXTENTA1

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

1. Osterwalder redogör för ett antal affärsmodellmönster. Två av dessa är ”multi-sided platform” och ”free”. Vad finns det för samband mellan dessa två mönster. Förklara detta med exempel. (5p)

Multi-sided Platform:

Vissa organisationer har två eller flera kundsegment som är beroende av varandra. En fri tidning har t.ex. läsare som kundsegment, och annonsörer som ett annat kundsegment. En stor kundkrets hos läsarna behövs för att locka annonsörerna. Annonsörerna behövs för att finansiera produktion och distribution. Båda segmenten behövs för att affärsmodellen ska fungera.

Free:

I en fri affärsmodell finns det åtminstone ett kundsegment som kan nå produkten/tjänsten fritt. Obetalande kunder finansieras av en annan del av affärsmodellen eller ett annat kundsegment, se exempel ovan.

2. Betrakta följande beskrivning av ett företag: ”Self-published books typically sell in very low volumes. CreateSpace is a company that helps authors to self-publish their books. It provides automated services for creating book covers and interiors of books. It also provides print on demand. Books are sold via the CreateSpace web site but also through Amazon, etc. CreateSpace also employs graphical designers that can design book covers and interiors for authors.” Skapa en ”business model canvas” för CreateSpace.

3. Redogör för situatoner då strategin ”Blue Ocean” är särskilt lämplig.

BOS ser på marknaden som två kategorier. Red Ocean är nuvarande industri och marknad där regler och industrigränser är kända. Här försöker organisationer konkurrera med varandra genom aggressiv prissättning eller differentiation.

Blue ocean är det okända. En marknad som inte finns än. I Blue Ocean är efterfrågan skapad mer än vad den är kämpad över. Här är konkurrens irrelevant.

Detta är särskilt lämpligt när en marknad förändras, och efterfrågan dalar. T.ex. vid dagstidningar. Då är det viktigt att kunna identifiera aktiviteter och värdepropositioner som kan minskas eller tas bort helt och hållet, och vilka aktiviteter man kan öka eller skapa helt nya.

5. Porter diskuterar i sin ”Five forces model” hur man kan analysera konkurrensen inom en bransch. Använd Porters modell för att analysera konkurrsensen inom musikbranschen. Du får här göra egna antaganden.

Jag använder modellen för att analysera konkurrensen inom musikbranschen. Jag ser detta från Spotifys sida, och analyserar vilka konkurrenter vi har.

Supplier Power

Suppliers till Spotify är skivbolag och artister. Dessa kan kräva mer betalning för sitt material, om t.ex. en konkurrerande tjänst erbjuder mer.

Buyer Power

Spotifys kunder är inte villiga att betala mer för den musik dom konsumerar. Musikbranschen i sig är nedsmutsad med illegal fildelning som är anonymt, snabbt och gratis. Är kunden inte nöjd med den tjänst vi erbjuder går de tillbaka till att tanka musik illegalt.

Threats of new entrants

Det blir mer och mer populärt och utspritt att streama musik istället för att köpa enskilda cd-skivor eller digitala låtar från internetbutiker. I och med det så dyker det upp nya konkurrenter som kan erbjuda bättre/snabbare tjänster till attraktivare priser, t.ex. Wimp eller Deezer.

Threats of substitutes

Om exempelvis återförsäljare av musik som CD-butiker eller iTunes Store sänker sina priser, så att de konkurrerar ut det utbud man får från Spotify till ett lägre pris - så kommer kunder att lämna "licensieringen" av musik hos Spotify, för att istället äga låtarna till ett mindre pris.


Rivalry

Deezer, Wimp och Pandora är exempel på konkurrenter. Marknaden är inte mättad, och Concentration Ratio (CR) av marknaden tordes vara ganska hög, det vill säga att ett antal företag har störst marknadsandel (eg. Spotify och Pandora)


Webb 2.0 skapades som en kombination av människors behov och teknik ("Web 2.0 enablers") som stödjer dessa behov. Redogör för människors behov och beteenden som har drivit utvecklingen av Webb 2.0, och koppla dem till matchande IT lösningar.

Förklara begreppet "multitenancy" och hur det möjliggör affärsmässiga fördelar av SaaS/molnbaserade IT-system.

SaaS fyra mognadsnivåer.

1. Ad-hoc / Custom. Här har varje kund en egen instans av en mjukvara, något som mest liknar ASP.

2. Configurable. Här har varje kund en egen instans av en och samma mjukvara, som är konfigurerad för just den kunden.

3. Configurable, Multitenant-efficient. Alla kunder kör exakt samma instans av en mjukvara som förändras till kundens behov med hjälp av konfigurering

4. Scalable, Configurable, Multitenant-efficient. Alla kunder kör exakt samma instans av en mjuvara, som kan konfigureras. Den instans som körs mest vid ett tillfälle tilldelas mer hårdvaruresurser, så kallad belastningsutjämning

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda