GIS EXEMPELTENTA

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Exempel på tentafrågor

Eftersom GIS 2012 är något förändrad jämfört med tidigare år så kommer också tentan att se något annorlunda ut. Nedan ges dock några frågor från tidigare tentor som liknar de frågor som kan ges detta år.


Förklara och jämför begreppen Software as a Service (SaaS) och molntjänster. Poängtera för- och nackdelarna.

Förklara modellen ”Blue Ocean Strategy” och beskriv hur den kan användas för att utveckla ett företags affärsmodell.

Redogör för hela Osterwalders "Business Model Canvas" och ge exempel på tre olika typer av "revenue streams".

Value Propositions - Försöker lösa kunders problem och erbjuda lösningar för kunders behov.

Revenue Streams - Intäkter från kundsegment

Customer Segments - En eller flera kundsegment som organisationen tjänar

Customer relationships - Relationer mellan organisationen och varje kundsegment

Channels - Value Propositions erbjuds genom kommunikation, distribution och säljkanaler

Key partnerships - Vissa aktiviteter outsourcas och vissa resurser erhålls från utanför organisationen

Key activities - Organisationens kärnaktiviteter

Key resources - Resurser och tillgångar för organisationen som krävs för att kunna erbjuda t.ex. value propositions

Cost structure - Organisationens utgifter och kostnader

Tre olika revenue streams: Advertising, Asset sale, Subscription Fee.

I Osterwalders bok tas olika "Business Model Pattern" upp, förklara vad han menar med detta utifrån ett praktiskt exempel.

Svar: Business Model Patterns är olika affärsmodeller med liknande arrangemang och beteenden som kan klassificeras i generella "patterns", Affärsmodells-mönster. Ett exempel på detta är "The Long-Tail" som handlar om att sälja lite av väldigt mycket. Fokus ligger på att erbjuda en stor räckvidd av nichade produkter som säljs någorlunda infrekvent. Exmepelvis Amazon.com använder The Long-tail business pattern. De har en stor butik med väldigt många nischade varor, som säljs infrekvent.

Porter diskuterar i sin ”Five forces model” hur man kan avgöra konkurrensen inom en bransch. Förklara och diskutera hur han menar att man kan göra det. Beskriv begreppet Software as a Service. Redogör för dess affärs-modell och värde samt fördelar och nackdelar.

Förklara begreppen Webb 2.0 och Webb 3.0. Resonera kring utvecklingen från Webb 2.0 till Webb 3.0, från ” social” till ”semantisk” och ”intelligent”. Resonera också kring affärsmöjligheterna i samband med skiftet från 2.0 till 3.0. Motivera dina resonemang.

Ge exempel på ett företag som har en s.k. Fremium affärsmodell och ett företag som har en s.k. Multi Plattform model, förklara också karaktäristika för dessa två olika business model patterns.

Spotify har en Freemium-modell, där en del av tjänsten/utbudet är fritt för användarna, men premium-tjänsten kostar och innehåller bättre/mer material. Freemium innebär att en del av tjänsten/produkten är gratis, och en annan del (som förmodligen har ett mervärde) kostar för användaren.

Android har en Multi Platform-modell, där olika kundsegment är annonsörer, mjukvaruföretag, mobiltillverkare, mobiloperatörer och mobilkunder. Multi Platform-modellen innebär att det finns minst två kundsegment som är beroende av varandra. I detta exempel är t.ex. annonsörerna beroende av kunderna. Finns det inga kunder vill inte annonsörerna betala.

Förklara begreppen "web feeds", "web aggregation", "web syndication", och hur dessa kan användas inom e-handel.

Web feed är ett dataformat för att låta användare följa innehåll som uppdateras ofta. Innehållsskaparna använder web syndication för att kunna göra denna information tillgänglig för andra, eller på andra hemsidor. Tjänster som samlar flera olika web feeds kallas för web aggregation.

Förklara tre lager inom molntjänstarkitekturen, vilket slags tjänster dessa lager erbjuder och vilken affärsnytta dessa tjänster kan leverera.

Beskriv och förklara hur Osterwalders canvas kan användas för att förstå vilka IT-satsningar som en organisation bör göra.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda