BSM FL6

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Beslutsfattande med flera mål

 • Multikriteria = mer än ett mål
 • MCDM = Multi-Criteria Decision Making
 • Från kapitel 3 och 4 i boken:
  • Investeringar: Return on Investment & fun to invest
  • Bomb-detektionssystem: Detection effectiveness, time to implement, passenger acceptance & cost
 • Ovanligt att samma alternativ är bäst för alla mål
  • Man måste kompromissa mellan målen
 • Mål som är aktiva i ett visst beslut kallas kriterier eller attribut


 • I den här kursen tittar vi på riskneutrala beslut
  • Läs value när boken säger utility
 • Den fundamentala målhierarkin innehåller de kriterier som används i den aktuella beslutssituationen
 • Om det finns mer än ett kriterium måste man använda MCDM för att utvärdera beslutssituatuonen
 • Varje fundamentalt mål på slutnuvån motsvarar ett kriterum
 • Varje kriterium mäts på en attributskala

Inlupp 1

 • Individuell
 • Uppgiften är att göra beslutsanalyser av en beslutssituatuon där 6 alternativ bedömsenligt 4 kriteriet
 • Detta ska göras med var och en av de tre metoderna propertionella poäng, kardinal rangordning och parvisa kvoter
 • Alla beräkningar görs automatiskt i en tillhandhållen excel-fil
 • fin förvalda beslutssituatuin är att bvälja ett magisterprogram vid ett unviersitet
 • Du kan antingen
  • Behålla den förvalda beslutssituatuonen och arbeta med den, eller
  • Byta mot någon verklig beslutssituation
 • Du måste dokumentera dina analyser noggrant
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda