BSM FL3

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Att få till sammanhanget

 • Att utvidga sammanhanget kan öka antalet mål och alternativ
 • Att inskärnka sammanhanget kan göra vissa mål eller alternativ irreleveanta

Tre avgörande frågor:

 • Är det rätt problem?
 • Har du befogenhet / möjlighet att fatta beslutet?
 • Har du resurserna för att analysera problemet?

Innehåll

Tre typer av noder i influensdiagram

 • Beslutsnoder. Rektanglar [===]
 • Händelsenoder. Romber
 • Konsekvensnoder. Diamant? vafan heter det :P <>

Förbindelser

- - - > Betyder ordningsföljd; pekar endast på beslutsnoder

"-----"> Betyder beroende; pekar endast på händelsenoder och konsekvensnoder

[A]- - - ->[B] (Beslut A fattas innan beslut B)

( C ) - - - ->[D] Utfallet C är känt innan beslut D fattas

[E]----->( F ) Beslut E relevatn för sannolikheterna av F

( G )----->( H ) Utfallet av G relevant för sannolikheterna av H

Strukturera: Beslutsträd

 • Beslutsträd utvärderas från vänster till höger
 • Efter en beslutsnod kan bara ett alternativ väljas
 • Utfallen i en händelsenod måste vara uttömmande och uteslutande, exakt ett utfall måste inträffa
 • Beslutsträd motsvarar alla möjliga framtida scenarier
 • Noderna är i tidsföljd
 • Gör enklast möjliga tolkning när ordningen på händelsenoder inte är viktig

Influensdiagram jämfört med beslutsträd

 • För komplicerade beslutsproblem kan träd bli för stora för att visas upp
 • För presentationssyften är influensdiagram ofta bättre
 • Beslutsträd visar fler detaljer och kan därför ge bättre förståelse på djupet
 • Influensdiagram är bättre i struktureringsfasen
 • Beslutsträd kan vara bättre för känslighetsanalys
 • Bägge har sina styrkor och svagheter och kan komplettera varandra
 • För bägge gäller tydligetstestet, de får inte leda till missförstånd om beslutsproblemet.

Fyll i detaljerna

1. Definiera modellens element tydligt. EPA-exemplet: tillåt eller förbjud ett medel med ekonomisk nytta men som kan vara cancerframkallande

Mål: Minska de samhälleliga konstaderna för cancer. Definition?

 • Förlorade liv?
 • Cancerfall?
 • FAll av behandlingsbar cancer?

Osäker händelse: Utsatthet, definition?

 • Antal människor som utsätts dagligen?
 • Kritisk kvantitet i födan?
 • Hudkontakt?
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda