BSM FL2

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Ordinalvärden kan väljas lite hur som helst så länge som de ger rätt ordning. Och medelvärderna blir därefter.

Men för kardinaldata återspeglar det förväntade värdet, det vägda medelvärdet, beslutssituationen, Man kan då använda beslutsregeln att A1 > A2 omm EU(A1) > EU(A2)

Den tillgänliga informationen är ofta ofullständig och svår att kvantifiera (sätta värde på)

Sannolikheter är sällan kända med någon större precision och konsekvenser svåra att värdera.

Känslighetsanalys och generaliseringar av modellen kan hjälpa. Till viss del...

Tex om jag är osäker på ett nyttovärde u. Värdet på u påverkar den förväntade nyttan av ett beslutsalternativ

Säg att A1 har EU = 220 och att den förväntade nyttan av A2 är enligt den lutande linjen i slide FL2 p10. Då är A1 > A2 om u < 15 och A2 > A1 om u > 15

Några förslag på utvidgningar:

 • Låt sannolikheter anges i intervall
 • Låt nyttovärden anges i intervall
 • Tillåt jämförelser mellan sannolikheter
 • Tillåt jämförelser mellan nyttovärden
 • Undvik artificiell precision. Kräv inte mer information av beslutsfattaren än vad denne kan stå för
 • Använd kardinalskalor så långt som möjligt

Åter till amputationen av benet

Amputation leder med risk 1% till döden

Medicin kan leda till att amputera över knäet med en risk på 30%. Vid sådan amputation är risken för död 10%

 • Alternativ 1 (amp)
  • C11 Benet amputeras nedanför knäet
  • C12 död
 • Alternativ 2 (med)
  • C21 Fullt återställd
  • C22 Benet amputeras ovanför knäet
  • C23 Död
 • C11 Benet amp nedanför knäet 0.99
 • C12 Död 0.01
 • C21 fullt återställd 0.70
 • C22 Benet amp ovanför knä 0.27
 • C23 Död 0.03

Om patienten bedömer risken att dö är avgörande bör han amputera.

Men om han anser att skillnaden mellan 0.03 och 0.01 är försumbar och att möjligheten att bli fullt återställd bör han välja medicinering.

Genomför en strukturerad beslutsanalys

1 - 4. Modellera beslutssituationen med ett träd

5. Välj en värdeskala, tex.

 • v(död) = 0
 • v(vafan nu bytte han!)
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda