BSM FL1

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Inledande problem

Det har gjorts många experiment som hur människor bedömer risker och beslutssituationer.

Människor är ofta irrationella och motsäger sig själva

Utformning

En smittosam sjukdom sprider sig. Om inget görs riskerar 600 människor att då. Det finns två åtgärdsprogram att välja på.

 1. Exakt 200 kommer att räddas
 2. 1/3 chans att 600 räddas och 2/3 sannolikhet att ingen räddas

I en grupp på 152 personer föredrog 72% program A.

155 andra personer fick välja:

 1. Exakt 400 kommer att dö
 2. Med 1/3 sannolikhet dör ingen och med sannolikhet 2/3 dör 600

Bara 22% föredrog program A med den här formuleringen

Allais paradox

Chans att bli rik

 • Du får delta i ett spel där du måste välja ett av två alternativ
 • Du kan inte förlora pengar, det finns ingen finansiell risk

Välj mellan alternativ A och B

A: Du får två miljoner kronor

B: Slumpen får avgöra, du har:

 • 10% chans att vinna 10 miljoner kronor
 • 89% chans att vinna två miljoner kronor
 • 1% risk att inte vinna något alls

Ett annat spel: Välj mellan C och D

C: Du får vara med i ett spel där du har

 • 11% chans att vinna 2 miljoner
 • 89% risk att inte vinna någonting

D: Du får vara med i ett spel där du har

 • 10% chans att vinna 10 miljoner
 • 90% risk att inte vinna någonting

Varje alternativ kan beskrivas som ett lotter med 100 lotter

T.ex. i alternativ B (10% chans 10msek, 89% 2 msek, 1% 0 sek).

 • 1 lott 0 kr
 • 10 lotter 10msek vinst
 • 89 lotter 2msek vinst

Intuitionen räcker inte alltid till för att fatta rationella beslut. Ändå är Allais problem betydligt mer lättöverskådligt än beslutsproblem ur verkligheten.

Strukturerad beslutsprocess

 • Problemformulering
 • Informationsinhämtning
 • Konsekvensbeskrivning
 • Strukturering
 • Värdering
 • Scenarioanalys
 • Utvärdering

Och så återkoppling...

Problemformulering

En 68-årig patient har kallbrand och måste välja mellan amputering under knäet eller rent medicinsk behandling

Att avstå behandling leder till säker och snabb död och är därför inte ett alternativ.

Patienten är rationell, han vill överleva och leva med så god livskvalitet som möjligt.

Med medicinerings finns risken för biverkan i form av en sjukdom som kan kräva amputation ovanför knäet senare.

 • Alternativ 1 (amp)
  • Benet amputeras nedanför knäet
  • Död
 • Alternativ 2 (med)
  • Fullt återställd
  • Benet amputeras ovanför knäet
  • Död

Strukturering

Ett beslutsträd har fyra sorters komponenter

 • Alternativ- / beslutsnoder
 • Händelse- / sannolikhetsnoder
 • Konsekvens- / värdenoder
 • Linjer / kanter

Beslutsregler

 • Maximin (det alt som ger störst värde som minst)
 • Maximax (det alt som ger störst värde som mest)
 • Minimax ( det alt som ger en minst förlust som mest)
 • Maximera förväntad nytta
  • Förväntat värde / nytta
  • Värdeskalor
 • Dominans
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda