BI FL3

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Data management system

 • Databas
 • DBMS
 • Directory
 • Query

Databasens problem

 • Kvalitet
 • Integration, enhetlighet
 • Skalbarhet (lite mer data -> Tiden ökar inte för mycket)
 • Säkerhet

Data Quality Management

 • Datakvalitet affärsproblem, inte enbart systemproblem
 • Information, inte bara data
 • Information = Innehåll och presentation av data
 • Implementera system för kvalitetshantering, inte bara mjukvaran
 • Mät både noggrannhet och giltighet
 • Mät kostnaden av dålig datakvalitet (inte bara förekomsten)
 • Förebygg problem, inte bara städa upp efteråt
 • Förbättra processerna vid källan
 • Utbilda managers i effekten av dålig datakvalitet och hur den kan förbättras
 • Omvandla företagskulturen så att datakvalitet värderas

Model Management System

 • Modellbas
 • Model Base Managemtn System
 • Modellspråk
 • Modellkatalog
 • Exekvering, integrering


Modellbasen

Fyra sorters modeller:

 • Strategiska
 • Taktiska
 • Operationella
 • Analytiska

Vissa system är uppdelade på flera komponenter, andra har bara en. när det är flera är det ofta sammanlänkade så att utdata från en komponent är indata för en annan.

Olika komponenter behövs för olika typer av system. Tex. deterministiska system där indata är säker, där passar linjär programmering, dynamisk programmering, diagram. Eller probabilistiska system där det råder osäkerhet. Då kommer prediktionsmodeller in, markovkedjor, simulering.

Modellbashantering

 • Modellskapande
 • Generation av rutiner och rapporter
 • Uppdatering, ändring av modeller
 • Datamanipulering

Modellkatalogen innehåller definitioner av modellerna, kapacitet och tillgänglighet.

UIMS User Interface Management System är hjärtat i gränssnittshanteringen. Användaren ger input i action language och får output i display language.

Mellan input och output och UIMS finns i regel en språkprocessor för naturliga språk.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda