BI FL2

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Beslutsfattande är att välja mellan två eller flera handlingsalternativ som syftar på att uppnå ett eller flera mål

Beslutsstilen är analytisk eller heuristisk. Demokratisk eller autokratisk. Konsultativ eller isolerad. Ett beslutsstödssystem kan vara anpassat till en eller flera stilar eller uppmuntra en särskild stil. Om beslutsfattaren är en individ eller en grupp gör stor skillnad.

Innehåll

En glidande skala av abstraktion

 • Skalmodeller är en fysisk representation av systemet. I regel en mindre version eller reducerad i dimension som ett fotografi
 • Mentala modeller. Vad vi har i huvudet. Oftast kvalitativa faktorer
 • Matematiska modeller

Några av skälen till att modellera

 • Lättare och mindre farligare att manipulera än verkligheten
 • Möjligt att snabbspola tiden
 • Möjligt att få grepp om osäkra faktorer och risker
 • Möjligt att hantera stora antal beslutsalternativ
 • Det finns värdiga system för att lösa problem formulerade som modeller

Datainsamling

 • Data kan vara svår eller omöjlig att hitta
 • Data kan vara felaktig
 • Data kan vara oprecis
 • Subjektiva uppskattningar
 • För mycket data
 • Är historisk data relevant för nutiden eller framtiden?

Klassificering, dekomposition, ägarskap

Vilken typ av problem är det? Finns det standardlösning för den typen?

Ett problem som är alltför komplicerat kan ibland brytas ner i hanterliga delproblem. Eller ett problem som verkar illa strukturerat kanske kan delas upp i väl strukturerade delproblem.

Vem har ansvaret? Vem bör lösa problemet? Vem kan lösa problemet? Var i organisationen hör problemet hemma? Hör problemet hemma utanför organisationen?

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda