BI FL1

Från Data- och Systemvetenskap
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Varför BI?

Data -> Information -> Beslut -> Handlig

 • Ge tillgång till data
 • Ge möjlighet att hantera data
 • Ge verktyg för analys av data
 • Ge tillgång till beslutsunderlag

Data, information och underrättelser

 • Data: Lösa kommunikativa tecken
 • Information: Data samlad till meningar som uttrycker idéer
 • Intelligence: Information som det är möjligt att agera ifrån

Fyra huvudkomponenter

 • Data Warehouse. Lager för data. Historiska data, men även förskvaror för realtidsbeslut
 • Business Analytics. Hämta, hantera, analysera data.
 • Business Performance Management. Hur bra går det? Och varför?
 • User Interface.

En vanlig fyrstegsprocess

 • Definiera problemet. Beslutssituationen
 • Modellera problemet
 • Identifiera och värdera möjliga lösningar (beslutsalternativ)
 • Jämföra alternativen och välja det optimala och fatta beslut

En annan fyrstegsprocess

 • Intelligence. Underrättelser, ta fram relevant information
 • Design. Ta fram och analysera beslutsalternativ
 • Choice. Välj ett handlingsalternativ
 • Implementation. Anpassa handlingsalternativet till beslutssituationen

Ett beslutsproblem är ostrukturerat om ingen av dessa fyra faser är strukturerade. Luddigt i kanten, invecklat, inga självklara metoder, vet inte riktigt vad som gäller, ingen exakthet... Men om alla faserna är strukturerade är problemet strukturerat. Annars semistrukturerat.

Datoriserat stöd för strukturerade beslut

Strukturerade problem är ofta regelbundet återkommande så det finns i regel kunskap om vad olika beslut leder till, vilka alternativ som är möjliga osv.

Strukturerade problem kan lösas med matematiska metoder. Men man behöver veta vilken sorts problem det är

 • Definiera problemet, beslutssituationen
 • Klassificera problemet i en standardkategori
 • Modellera problemet
 • Identifiera och värdera möjliga lösningar (beslutsalternativ)
 • Jämför alternativen, välj det optimala och fatta beslutet

Datoriserat stöd för ostrukturerade beslut

Går inte alltid att ange standardiserade metoder som passar alla situationer. Intuition och omdöme kan spela viss roll.

Det finns matematiska modeller för att hantera osäkerhet

 • För osäkra utfall
 • För osäkra sannolikheter
 • För osäkra nyttovärden
 • För osäkra preferenser och prioriteringar

Datoriserat stöd för semistrukturerade beslut

Om problemet har någon sorts struktur kan man behandla det med beslutsstöd.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda